1

FS Thermoscan

بهترین مکمل ای EXP4000که به طور مستقل و تنها هم میتوان از آن استفاده کرد . جزییات بیشتر »

2

Cave Finder

دستگاه جستجوگر غار بر حسب اصل مقاومت زمین برنامه ریزی شده است. محاسبات عددی تونلها، غارها و آبهای زیرزمینی از قبل در ریزپردازنده دستگاه برنامه ریزی شده است. در زمینهای هموار این جزییات بیشتر »

دسته بندی محصول با مارک: Rover C NEW

Rover C NEW

دستگاهی کوچک اما قدرتمند

مناسب ترین وسیله برای جستجوی مکان های باستانی و پیدا کردن آثار باستانی نهفته در خاک شامل فلز و سفال و تونل و اتاقک مخفی

با عمر باطری بسیار طولانی تا دو هفته

Designed by SunByte Computer | © 2011 MAVARA Metal Detectors Website Allright Reserved