1

FS Thermoscan

بهترین مکمل ای EXP4000که به طور مستقل و تنها هم میتوان از آن استفاده کرد . جزییات بیشتر »

2

Cave Finder

دستگاه جستجوگر غار بر حسب اصل مقاومت زمین برنامه ریزی شده است. محاسبات عددی تونلها، غارها و آبهای زیرزمینی از قبل در ریزپردازنده دستگاه برنامه ریزی شده است. در زمینهای هموار این جزییات بیشتر »

دسته بندی محصول با مارک: GOLD DETECTORS

L Rod

Eliminator e-120 NEW

Open in new window

Spectra NEW

Open in new window

Accumaster VII Pro

Open in new window

Accumaster Pro Digital

آکومستریک وسیاه علمی و تخصصی برای شناسایی و تشخیص گنجها، فلزات، مواد معدنی، محفظه ها،فضاهای خالی،آبهای زیرسطحی و غیره می باشد.

EXAMINER NEW

Ray Finder NEW

پرتویاب


مدل جدید۲۰۱۱- پیشرفته ترین نوع پرتویاب یا ری فایندر دوربرد در جهان

Designed by SunByte Computer | © 2011 MAVARA Metal Detectors Website Allright Reserved